Meer informatie

» Contact

Evenementen

ISF Annual World Congress

Het Information Security Forum (ISF) Annual World...

22 oktober, 2016

Awareness en Training

Om het gedrag en de houding van uw medewerkers te veranderen is het belangrijk om eerst de kennis en bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging te vergroten. InfoSecure biedt een grote verscheidenheid aan awareness- en trainingsprogramma’s op gebieden van informatiebeveiliging, compliance, integriteit, ethiek, en business continuity management.

Informatiebeveiling bewustwordingstraining

Informatiebeveiliging bewustwordingsprogramma’s zorgen ervoor dat uw medewerkers alert blijven en de kostbare informatie van uw organisatie beschermen.

meer...

Basis Introductieprogramma

Tegenwoording zijn niet alleen kantoormedewerkers doelwit van cybercrime. Het introductieprogramma is daarom gericht op de dagelijkse activiteiten van medewerkers van verschillende afdelingen.

meer...

Special Topics

Continue e-learning educatie op het gebied van informatiebeveiliging, cyber security compliance, bedrijfsethiek of business continuity.

meer...

One Minute Security Flash

Het doel van de OMSF is om op een continue basis het individueel risicobesef te verhogen door middel van een positieve benadering in plaats van te focussen op angst, onzekerheid en twijfel.

meer...

Phishing Bewustwordingscampagne

Phishing, kunnen uw werknemers phishing mails herkennen? Is uw organisatie kwetsbaar voor phishing aanvallen?

meer...

Business continuity training

Business continuity training helpt uw medewerkers hoe ze om moeten gaan met calamiteiten en chaos.

meer...